Tekstcorrecties

english

Ervaring

Begin 2015 is het door mij geredigeerde managementboek Anticipate – The Art of Leading by Looking Ahead van Rob-Jan de Jong uitgegeven. Verder heb ik o.a. wervingsteksten, websites, B2B- en B2C-communicatie en tijdschriftartikelen onder handen mogen nemen. Ik werk met zowel Engelse als Nederlandse teksten.

Tarief

Bij tekstcorrecties hanteer ik een uurtarief/dagdeeltarief, omdat de benodigde hoeveelheid werk per opdracht verschilt. Na inzage van de volledige tekst kan ik een tijdsinschatting maken en kunnen we mijn werkwijze toespitsen op uw wensen. Een andere optie is dat u een maximaal bedrag – en dus een maximaal aantal uren – noemt, waarop ik vervolgens mijn werksnelheid aanpas. Dan doe ik het allerbeste werk dat ik kan doen binnen het door u vastgestelde aantal uren.

Prijsopgaven zijn exclusief 21% btw tenzij anders vermeld. Voor spoedopdrachten (levering binnen 48 uur) en opdrachten in het weekend wordt een toeslag berekend.

Werkwijze

Correctie, revisie of redactie? Ik maak zelf geen onderscheid tussen deze termen of werkzaamheden. De ervaring leert dat iedere opdrachtgever andere wensen heeft en iedere opdracht weer anders is; daarop pas ik mijn werkwijze aan.

Track Changes Tijdens het corrigeren maak ik gebruik van de functie Track Changes in Microsoft Word, zodat u gemakkelijk kunt zien welke veranderingen ik in het document heb aangebracht.

Opmerkingen Indien iets in de tekst mij niet geheel duidelijk is, licht ik in een Word-opmerking mijn interpretatie van de betreffende woorden toe en geef ik eventueel een alternatief voor een andere mogelijke interpretatie. Ik heb namelijk liever dat we een keertje extra e-mailen dan dat er een onjuistheid in uw tekst sluipt.

Toelichtingen en extra suggesties U kunt mij vragen om wijzigingen toe te lichten en – naast de gebruikelijke taalkundige correcties en stilistische aanpassingen – ook synoniemen, structuurveranderingen e.d. voor te stellen. Zo kunt u zelf keuzes maken waardoor de unieke ‘stem’ van de auteur nog beter behouden blijft in de tekst.

Aandachtspunten Bij teksten die niet door een moedertaalspreker zijn geschreven, is het vaak zaak om extra aandacht te besteden aan bekende problemen die kunnen voortvloeien uit culturele verschillen (bijv. communicatiestijl) of taalkundige verschillen (bijv. woordgebruik en zinsopbouw). Dit kan de tijdsduur van de correctie beïnvloeden.