Tekstcorrecties

english

Ervaring

Begin 2015 is het door mij geredigeerde managementboek Anticipate – The Art of Leading by Looking Ahead van Rob-Jan de Jong uitgegeven. Verder heb ik o.a. wervingsteksten, websites, B2B- en B2C-communicatie en tijdschriftartikelen behandeld. Ik werk met zowel Engelse als Nederlandse teksten.

Tarief

Bij tekstcorrecties hanteer ik een uurtarief/dagdeeltarief, aangezien de benodigde hoeveelheid tijd sterk afhangt van de staat van de tekst en de wensen van de opdrachtgever. Na inzage van de volledige tekst kan ik een tijdsinschatting maken en kunnen we mijn werkwijze toespitsen op uw wensen.

Prijsopgaven zijn exclusief 21% btw tenzij anders vermeld. Voor spoedopdrachten (aflevering binnen 48 uur) en opdrachten in het weekend wordt een toeslag berekend.

Werkwijze

Track Changes Ik maak tijdens het corrigeren gebruik van de functie Track Changes in Microsoft Word, zodat u gemakkelijk kunt zien welke veranderingen ik in het document heb aangebracht.

Opmerkingen Indien iets in de tekst mij niet geheel duidelijk is, licht ik in een Word-opmerking mijn interpretatie van de betreffende woorden toe en geef ik eventueel een alternatief voor een andere mogelijke interpretatie. Ik heb liever dat we een keertje extra e-mailen dan dat er een onjuistheid in uw tekst sluipt!

Toelichtingen en extra suggesties U kunt mij vragen om wijzigingen toe te lichten en – naast de gebruikelijke taalkundige en stilistische wijzigingen – ook synoniemen, structuurveranderingen e.d. voor te stellen. Zo kunt u zelf keuzes maken waardoor de unieke ‘stem’ van de auteur nog beter behouden blijft in de tekst.

Aandachtspunten Bij teksten die niet door een moedertaalspreker zijn geschreven, is het vaak zaak om extra aandacht te besteden aan bekende problemen die kunnen voortvloeien uit culturele verschillen (bijv. communicatiestijl) of taalkundige verschillen (bijv. woordgebruik en zinsopbouw). Dit kan de tijdsduur van de correctie beïnvloeden.